<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag voor jongeren - betrouwbare partner in de zorg voor jongeren.

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Zorgverleners

Stichting Zeeslag biedt de mogelijkheid om aan jongeren, die door problematisch gedrag buiten de maatschappij staan, een toekomst te bieden in nautische wereld. Gedurende 3 tot 6 maanden worden 8 a 10 jongens aan boord van het ex marinevaartuig de Waddenzee opgeleid en begeleid door professionele begeleiders en zeeofficieren.

Door middel van gedragscoaching en arbeidstraining rond en op het water leren de jongens discipline, structuur en werken in groepsverband. Op deze manier ontdekken wij ook de capaciteiten van de jongens en gaan daar verder mee werken.

Op het schip zijn twee pedagogische begeleiders en en twee zeeofficieren 24 uur per dag aanwezig. Naast het varen op binnenwateren zal er van tijd tot tijd worden aangelegd bij rederijen, werven en andere nautische industrieën waar de jongens hun opgedane ervaringen in praktijk kunnen uitvoeren.

Om iedere vorm van ongelijkheid van het begin af aan te vermijden wordt aan alle deelnemers uniforme nautische kleding verstrekt alsmede een origineel parka jack en veiligheidsschoenen.

De jongens kunnen aan boord door middel van goed gedrag en hard werken opklimmen binnen diverse rangen wat zal worden opgetekend in hun monsterboekje dat zij bij het “aanmonsteren” uitgereikt krijgen.

Het monsterboekje is een boekje als het ware de doopceel van de zeeman. Hierin staan alle persoonlijke gegevens en worden alle werkzaamheden en beoordelingen opgetekend. Een doorlopend rapport als het ware.

Na de 3-6 maanden worden de jongens begeleid in het vinden van een baan of bij een studie. Stichting Zeeslag heeft connecties in de nautische wereld en zal de jongens indien gewenst blijven coachen.