<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag voor jongeren

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Contact
Is uw interesse gewekt, neem dan contact op met Laurette Nijenbandring de Boer.

STICHTING ZEESLAG
Lassusstraat 1hs
1075 GV Amsterdam
Tel.
E-mail
: 06-51493779
: info@stichtingzeeslag.nl