<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag voor jongeren - Een avontuurlijke en uitdagende toekomst

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Jongeren

Stichting zeeslag. Durf jij de strijd aan!

Lijkt jouw leven nu stuurloos en uitzichtloos en wil jij graag de wind in de zeilen krijgen, dan is stichting Zeeslag misschien iets voor jou.

Bij stichting zeeslag wordt je leven bepaald door duidelijkheid en structuur ofwel een kompas en een roer.

Wij willen jou in drie tot zes maanden klaarstomen voor een vak of studie in de nautische industrie. Bij goed gedrag, inzet en motivatie heb je een goede kans op een baan en/of studie in de maritieme wereld. Je wordt na de maximaal zes maanden opleiding niet aan het lot overgelaten, en gaan wij samen met jou kijken hoe jij het beste verder begeleid kan worden.

Hoe ziet het dagelijks leven op een schip eruit:
Je monstert aan op het schip “Waddenzee”, waar je maximaal zes maanden verblijft met zeven andere jongens. Naast de 8 matrozen is er ook maritiem personeel en een pedagogisch begeleider aan boord om jou grondbeginselen van het leven in de scheepvaartwereld bij te brengen. Deze grondbeginselen zijn weer een goede basis om een baan te krijgen in de maritieme wereld.

Om het schip goed en veilig te varen wordt er geleefd volgens een gestructureerd dagroutine en strakke regels. Omdat je helemaal op elkaar aangewezen bent is het belangrijk dat je goed leert luisteren en samenwerken. Je moet leren om zonder discussies vooraf opdrachten uit te voeren. Dit alles heeft te maken met werken in groepsverband en veiligheid.

Je hebt aan boord verschillende werkzaamheden en diensten dat kan o.a. zijn motoronderhoud, schilderen, lassen, koken,corveeën, ankerwacht, roerganger en kabelgast. Ook zal er in havens en op scheepswerven gewerkt worden, om jou met zoveel mogelijk verschillende onderdelen van de scheepvaart in aanraking te laten komen. Dit maakt na de opleiding jouw keuze voor een bepaalde vakrichting makkelijker.

Aan boord van de Waddenzee heb je verschillende rangen. Ook jij kan door goede inzet, studie en gedrag bevorderd worden tot een hogere rang. Met als uiteindelijk doel een baan of studie in nautische sector. Dit hoeft niet te betekenen dat je gaat varen je kan ook in de havens gaan werken of op een scheepswerf. Wij kijken met jou wat jij leuk vindt en waar je goed in bent, met jouw vaardigheden gaan we kijken welke baan het beste bij jou past. Voor alle duidelijkheid, als je met goed gevolg het opleidingsschip verlaat kunnen wij jou verder begeleiden.

Als je na het lezen zoiets hebt, dit is iets voor mij hier ga ik 100% voor, meld je dan aan via het onderstaand adres, dan gaan wij samen bekijken of jij in aanmerking komt voor een opleidingsplaats aan boord van de Waddenzee.

Stichting Zeeslag
T.a.v. mevrouw Laurette Nijenbandring de Boer
Lassusstraat 1hs
1075 GV Amsterdam
Tel. 06-51493779

Wij bieden jou een nieuwe toekomst met:
-Duidelijkheid
-Structuur
-Discipline
-Uitdaging
-Avontuur
-Werkervaring
-Toekomst

Je kan helaas niet meedoen, als je:
- Drugs gebruikt
- Verslaafd bent
- Niet mobiel bent
- Niet zelfverzorgend bent