<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag voor jongeren - sponseren voor uw toekomst

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Sponsors

Sponsors vanuit de nautische industrie:
De bestuurders van de Stichting Zeeslag alsmede het Marine Research Center, de eigenaar van de “Waddenzee” beschikken over contacten binnen de maritieme industrie zoals werven, rederijen, opleidingsinstituten e.d. waardoor een groot netwerk voor de oud-leerlingen van de Stichting Zeeslag open staat.

 

Klik op plaatje om de trailer van de VIDEO te starten >>>>>>


Als u de gehele video wilt zien, neemt dan contact op met Stichting Zeeslag.
Klik hier voor de contactgegevens.