<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag - stabiele toekomst voor uw probleem kind.

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Ouders en verzorgers

Heeft u moeite met de opvoeding van uw jongen(s)? Staan ze buiten de maatschappij? Ontbreekt het bij hun aan discipline?

Dan biedt Stichting Zeelslag misschien de oplossing. Stichting Zeeslag biedt de mogelijkheid aan jongeren, die door problematisch gedrag buiten de maatschappij staan, een toekomst te bieden in nautische wereld. Gedurende 3 tot 6 maanden worden 8-10 jongens aan boord van het ex marinevaartuig “ Waddenzee” opgeleid en begeleid door professionele begeleiders en zeeofficieren. Door middel van gedragscoaching en arbeidstraining rond en op het water leren de jongens discipline, structuur en werken in groepsverband. Op deze manier ontdekken wij ook de capaciteiten van de jongens en gaan daar verder mee werken.

Op het schip zijn twee pedagogische begeleiders en twee zeeofficieren 24 uur per dag aanwezig. Naast het varen op binnenwateren zal er van tijd tot tijd worden aangelegd bij rederijen, werven en andere nautische industrieën waar de jongens hun opgedane ervaringen in praktijk kunnen uitvoeren.

Om iedere vorm van ongelijkheid van het begin af aan te vermijden wordt aan alle deelnemers uniforme nautische kleding verstrekt alsmede een origineel parka jack en veiligheidsschoenen.

De jongens kunnen aan boord door middel van goed gedrag en hard werken promoveren wat zal worden opgetekend in hun monsterboekje dat zij bij het “aanmonsteren” uitgereikt krijgen. Het monsterboekje is een boekje als het ware de doopceel van de zeeman. Hierin staan alle persoonlijke gegevens en worden alle werkzaamheden en beoordelingen opgetekend. Een doorlopend rapport als het ware.

Na de 3-6 maanden worden de jongens begeleid in het vinden van een baan of bij een studie. Stichting Zeeslag heeft connecties in de nautische wereld en zal de jongens indien gewenst blijven coachen.

Dagindeling:
07.30 uur - Opstaan en kamer opruimen, persoonlijke hygiene
07.50 uur - Kamercontrole Appel
08.00 uur - Appel op dek en ontbijt
08.30 uur - Uitvoeren
09.00 uur - Groepsgesprekken met werkindeling
09.30 uur- Groep 1 lesprogramma – Groep 2 werkzaamheden
10.30 uur - Theepauze
10.45 uur - Sport groep 1 - Sociale vaardigheden groep 2
11.15 uur - Sport groep 2 - Sociale vaardigheden groep 1
11.45 uur - Pauze
12.00 uur - Lunch
12.30 uur - Uitvoeren corveetaken
13.00 uur - Vervolg sociale vaardigheden en werkzaamheden
15.00 uur - Pauze
15.15 uur - Werkzaamheden
16.30 uur - Individuele invulling
17.00 uur - Avondeten
17.30 uur - Uitvoeren corveetaken
18.00 uur – Avondprogramma (studie, eigen programma)   
21.30 uur - Klaarmaken voor nacht
22.00 uur - Slapen

Het zal een groot avontuur zijn waar de jongens nog lang over zullen praten en waar we naast structuur en discipline ook plezier willen bieden.
Voor referenties van voorgaande deelnemers en een blik op het traject  kunt u de film opvragen bij:

Stichting Zeeslag
T.a.v.Laurette Nijenbandring de Boer
Lassusstraat 1hs
1075 GV Amsterdam
Telnr. 06-51493779