<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Stichting Zeeslag voor jongeren

Bestuur & contactgegevens
Beleidsplan
Sponsorplan
Jaarbalans 2012
Dekkingsplan
Bestuur en contactgegevens

Naam:

Stichting Zeeslag
Lassusstraat 1hs
1075 GV Amsterdam
Telnr. 06-51493779
E-mail:info@stichtingzeeslag.nl

Bestuur:

Laurette Nijenbandring de Boer/Secretaris
Lassusstraat 1hs
1075 GV Amsterdam
Telnr. 06-51493779
E-mail: laurette@tiscali.nl

 

Joris Moes/Voorzitter
Zwaluwenweg 29
1261 GH Blaricum
Telnr. 035-5334340 / 06-47010474
E-mail: joris.moes@hetnet.nl

 

Willem F. Dutilh/Penningmeester
Schulpweg 14
2111 AM Aerdenhout
Telnr. 023-5440089 / 06-46615272
E-mail: haspel@tiscali.nl

Het RSIN of fiscaal nummer: 850190642